Přihláška

Přijímáme děti během celého školního roku, a to i včetně letních prázdnin.

Pro přihlášení do dětské skupiny prosím vyplňte přihlášku, který je níže ke stažení nebo kontaktujte Mgr. Terezu Polachovou.

Přihláška do Malého světa

Ceník

Malý svět na Slezské

Školička Chaloupka

Školkovné 2 000 Kč
Svačina + oběd + svačina 53 Kč / den
Školkovné 2 000 Kč
Svačina + oběd + svačina 53 Kč / den

Info: Rodič, který do dětské skupiny umístí své dítě a alespoň částečně hradí jeho docházku, má nárok na slevu na dani z příjmu.