Denní řád

Respektujeme dobu příchodů a odchodů dětí, jejich věkové a individuální zvláštnosti i potřeby, bioritmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. Denní režim je zpracován podle potřeb třídy.

7:00 – 8:30

Scházení dětí ve třídě,

volné aktivity, individuální askupinové činnosti

9:00 – 9:30

Osobní hygiena,

svačina

9:30 – 10:45

Řízené individuální a skupinové činnosti,

pobyt venku

10:45 – 11:45

Osobní hygiena,

oběd

11:45 – 14:00

Přípravana odpočinek (spánek),

odpočinek

14:00 – 15:00

Osobní hygiena, svačina,

indiviuální činnost