Poslání RKC Chaloupka – náhradní rodinná péče

  • naše organizace je od roku 2013 pověřenou osobou pro výkon sociálně-právní ochrany dětí
  • nabízíme spolupráci pěstounům, poručníkům a pěstounům na přechodnou dobu formou uzavření dohody o výkonu pěstounské péče
  • nabízíme doprovázení a odbornou pomoc zájemcům o náhradní rodinnou péči
  • podporujeme a nabízíme volnočasové aktivity dětí v náhradní rodinné péči v rámci našich projektů
  • poskytujeme odborné sociální poradenství, psychologickou péči, doprovod a podporu při řešení různých životních situací
  • v rámci projektů realizujeme asistované kontakty v rámci náhradní rodinné péče i mimo ni
  • aktivně působíme v kampani „Dejme dětem rodinu“ ve městě Ostrava, která se zaměřuje na zvýšení informovanosti veřejnosti o náhradní rodinné péči a oslovení nových pěstounů

 

Struktura RKC Chaloupka – náhradní rodinna péče

Mgr. Edita Kozinová – ředitelka RKC Chaloupka
Bc. Kateřina Návratová – vedoucí pro oblast náhradní rodinné péče
Mgr. Jana Němcová – terénní sociální pracovnice
Mgr. Eva Ryšková – terénní sociální pracovnice
Bc. Marie Klimková – terénní sociální pracovnice
Ing. Anna Dobošová – koordinátor vzdělávání pěstounů

Statutárním zástupcem organizace je ředitelka Mgr. Edita Kozinová.

RC CHALOUPKA

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka o.s.

areál MŠ Repinova 19, 702 00 Ostrava

Občanské sdružení je zaregistrováno pod číslem KS/1-1/58 884 / 04-R

IČ: 266 78 497

číslo účtu: 43-7281330277/0100

e-mail: info@rcchaloupka.cz

tel.: 596 133 377, 730 526 199

Otevírací doba

PONDĚLÍ – ČTVRTEK

8:30 – 13:00, 14:30 – 17:30

PÁTEK

8:30 – 13:00

Herna je otevřena denně, programy probíhají v rozšířených prostorách centra a nejsou závislé na uzavření herny!

Jak nám můžete pomoci?

  • věcnými či finančními dary
  • propagací našeho centra
  • spoluprací