RKC Chaloupka provozuje tyto dvě dětské skupiny

Dětská skupina Malý svět na Slezské

Dětská skupina Chaloupka (Bieblova)

Vážení rodiče,

Úspěšně jsme prošli auditem kvality a pyšníme se logem Značka kvality. Značku kvality uděluje Ministerstvo práce a sociálních věci a pro provozovatele je audit zcela dobrovolný a zdarma. Dětská skupina, která toto ohodnocení získá, plní nejen povinnosti dané zákony a vyhláškami, ale navíc posiluje kvalitu péče rozvíjením činností v řadě dalších oblastí nad legislativní rámec. 

Dětské skupiny

Naše dětské skupiny jsou jedinečné naším přístupem, který je opravdu individuální ke každému dítěti. Snažíme se děti učit samostatnosti
a rozvíjet jejich silné stránky tak, abychom je připravili co nejvíce na budoucí život. V dětských skupinách využíváme Montessori pomůcky, pravidelně realizujeme angličtinu pro nejmenší a muzikoterapii. 

Nejsme školka…jsme dětská skupina.

Proč se k nám přihlásit

  • malý kolektiv dětí 
  • individuální přístup ke každému dítěti (1 lektor na 6 dětí)
  • výchovně – vzdělávací programy (výlety do ZOO, technického muzea, přírody, města, k hasičům, policii a spousty dalších)
  • kvalifikovaný, příjemný a mladý personál (vyškolený a vystudovaný)
  • prázdninový provoz (celoroční provoz)
  • moderní prostory
  • vynikající dostupnost

Podívejte se na:

Úvod

O nás

Denní řád

Jídelníček

Malý svět na Slezské

Školička Chaloupka

Přihláška + ceník

Foto

Kontakt

Těšíme se na Vás

GDPR
RKC Chaloupka v souvislosti s ochranou osobních údajů je v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob a řídí se zásadami o zpracování a ochraně osobních údajů.