Denní řád

Respektujeme dobu příchodů a odchodů dětí, jejich věkové a individuální zvláštnosti i potřeby, bioritmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. Denní režim je zpracován podle potřeb třídy.

7:00 – 8:00

Scházení dětí ve třídě, volné aktivity, individuální a skupinové činnosti

9:00 – 9:30

Osobní hygiena, svačina

9:30 – 10:50

Řízené individuální a skupinové činnosti – Montessori vzdělávání, angličtina pro nejmenší, pohybové a výtvarné aktivity

Pobyt venku

10:50 – 11:45

Osobní hygiena, oběd

11:45 – 14:00

Příprava na odpočinek, odpočinek (spánek)

14:00 – 16:00

 

 

Osobní hygiena, svačina, volná hra