Kdo jsme

Naše dětské skupiny patří do velké rodiny organizací, které zašťituje Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.

Dětství patří k těm nejradostnějším obdobím našeho života. A proto se snažíme udělat maximum pro Vaše děti. Velký důraz klademe na naše lektory, kteří mají vždy pedagogické, zdravotnické nebo sociální vzdělání, aby byli maximálně připraveni pro práci s dětmi. 

Velkou výhodou naší dětské skupiny je i celoroční provoz, to znamená, že máme otevřeno i přes léto. V rámci celého roku se snažíme vymýšlet zajimavá místa pro výlety, ať už do přírody, či do města. 

Fungování dětských skupin

Každá dětská skupina funguje v časovém rozmezí od 7 do 16 hodin.

Od 7 do 8  probíhá scházení dětí a volná hra. Následuje dopolední svačinka v 9. Po svačině je realizován řízený program. Pracujeme jako skupina s prvky Montessori, zařazujeme hudební výchovu, výtvarnou výchovu, pohybové aktivity a angličtinu pro nejmenší. Dopoledne se v případě příznivého počasí chodí ven. V 11 hodin se chystá oběd, po obědě polední klid. Po spinkání děti dostanou ve 14:30 svačinku a následuje volná činnost. Děti jsou postupně vyzvedávány rodiči do 16 hodin.
Adaptační proces máme standardně tak, že první týden děti chodí několik dní v týdnu (ideálně každý den, min. 3 dny, 2 dny jsou pro adaptaci málo)
v dopoledním režimu, tedy po obědě odcházejí domů, poté se nastavuje režim dle požadavků rodiče.

Podmínky přijetí do dětské skupiny

Dítě v dětské skupině by mělo umět chodit. Se zbytkem pomůžou pečovatelky.

Před nástupem do dětské skupiny je potřeba vyplnit závaznou přihlášku, včetně potvrzení lékaře o způsobilém zdravotním stavu dítěte a s potvrzením
o povinném očkování. Poté je se zákonným zástupcem sepsána smlouva, a to zpravidla na jeden školní rok. Následující roky se k této smlouvě uzavírají dodatky.

Umístění dítěte do dětské skupiny je kvůli kofinancování z projektů Ministerstva práce a sociálních věcí spjato s povinností doložit vazbu kteréhokoliv z rodičů na trh práce. V návaznosti na tuto povinnost potřebujeme doložit potvrzení zaměstnavatele, potvrzení o vykonávání samostatně výdělečné činnosti nebo potvrzení o evidenci rodiče na Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu dítěte do Dětské skupiny. 

Jak už jsme psali. Patříme do velké rodiny. Podívejte se co vše děláme.

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.

www.rcchaloupka.cz

TriComUnity o.p.s.

www.tricomunity.org

Pěstounská péče

www.stantesepestouny.cz